Αφαιρέστε τους λεκέδες από μελάνι

photo

Επειδή οι λεκέδες από μελάνι είναι από τους δυσκολότερους θα πρέπει να δράσετε άμεσα. Εφαρμόστε οινόπνευμα πάνω στο λεκέ και στη συνέχεια τρίψτε με κάποιο απορρυπαντικό. Αν ο λεκές παραμείνει μετά από ένα κανονικό πλύσιμο, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία. Εναλλακτικά, μπορείτε να βάλετε λακ πάνω στο λεκέ και να τον τρίψετε με ένα στεγνό πανί πριν πλύνετε κανονικά το ρούχο.