Η χαρά της ανακύκλωσης

photo Η χαρά της ανακύκλωσης

Δεν υπάρχει πλέον λόγος όλες οι παλιές μας συσκευές να καταλήγουν στη χωματερή. Μόλις ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους μπορούμε να τις αφήσουμε σε ένα από τα πολλά καταστήματα που αναλαμβάνουν πλέον να τις ανακυκλώσουν. Για να μάθετε ποια είναι αυτά, επισκεφθείτε το www.electrocycle.gr.